Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

 

2017

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 210.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 500.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 1.110.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 2.000.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç), ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.

2016

 

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 210.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 500.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 1.110.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 2.000.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç), ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.

2015

 

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 200.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 480.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 1.060.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 1.900.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 3.640.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç), ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.

 

2014

 

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 190.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 440.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 970.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 1.800.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç), ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.

 

2013

 

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 190.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 430.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 940.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 1.800.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 3.360.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç), ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.

 

2012

 

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 180.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 400.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 880.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 1.700.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 3.160.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç), ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.

 

2011

 

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı İvazsız intikallerde vergi oranı*
İlk 170.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 370.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 800.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 1.600.000 TL için % 7 % 25
Matrahın 2.940.000 TL’yi aşan bölümü için % 10 % 30

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç), ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.

Print Friendly, PDF & Email