Usulsüzlük Cezaları

Usulsüzlük Cezaları

2017

Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef grupları

Birinci derece usulsüzlükler (TL)

İkinci derece usulsüzlükler (TL)

Sermaye şirketleri 130,00 70,00
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 80,00 40,00
İkinci sınıf tüccarlar 40,00 19,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19,00 11,00
Kazancı basit usulde tespit edilenler 11,00 5,00
Gelir vergisinden muaf esnaf 5,00 2,80

Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.

 

 

2016

 

Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef grupları Birinci derece usulsüzlükler (TL) İkinci derece usulsüzlükler (TL)
Sermaye şirketleri 126,00 69,00
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 80,00 40,00
İkinci sınıf tüccarlar 40,00 19,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19,00 11,00
Kazancı basit usulde tespit edilenler 11,00 5,00
Gelir vergisinden muaf esnaf 5,00 2,70

 
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.

2015

 

Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef grupları Birinci derece usulsüzlükler (TL) İkinci derece usulsüzlükler (TL)
Sermaye şirketleri 120,00 66,00
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 77,00 39,00
İkinci sınıf tüccarlar 39,00 18,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 18,00 10,60
Kazancı basit usulde tespit edilenler 10,60 4,80
Gelir vergisinden muaf esnaf 4,80 2,60

Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.

 

2014

 

Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef grupları Birinci derece usulsüzlükler (TL) İkinci derece usulsüzlükler (TL)
Sermaye şirketleri 110,00 60,00
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 70,00 36,00
İkinci sınıf tüccarlar 36,00 17,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 17,00 9,70
Kazancı basit usulde tespit edilenler 9,70 4,40
Gelir vergisinden muaf esnaf 4,40 2,40

Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.

 

2013

 

Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef grupları Birinci derece usulsüzlükler (TL) İkinci derece usulsüzlükler (TL)
Sermaye şirketleri 110,00 60,00
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 70,00 35,00
İkinci sınıf tüccarlar 35,00 17,00
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 17,00 9,40
Kazancı basit usulde tespit edilenler 9,40 4,30
Gelir vergisinden muaf esnaf 4,30 2,40

Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.

Print Friendly, PDF & Email