Etiket: Vergi incelemesi

0

MÜKELLEFİN VERGİ İNCELEMELERİNDE DİNLENME TALEBİ

Rapor Değerlendirme Komisyonları, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “İncelemede Uyulacak Esaslar” başlıklı 140’ıncı maddesinde 2011 yılında yapılan değişiklik ile kurulmuştur. 31.10.2011 tarihli Resmi Gazetede de “Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik”yayımlanmıştır....

0

Adıma Düzenlenen Vergi Raporları ile İlgili Ne Yapabilirim?

Maliye Bakanlığı tarafından vergi incelemesine alındınız, adınıza Vergi Müfettişi tarafından Vergi İnceleme Raporu düzenlendi.  Endişelenmenize gerek yok. Vergi Müfettişi tarafından hakkınızda düzenlenen raporlarla ilgili yapılabilecek iki şey var. Ya uzlaşma hakkınız var ondan yararlanmak...

0

ŞİRKETİNİZ VERGİ İNCELEMESİNE ALINDI. NE YAPMALISINIZ?

Vergi incelemesi nedir? Vergi incelemesi mevzuatta “ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak “olarak tanımlanmıştır. Bunu sağlamak amacıyla inceleme elemanları tarafından mükelleflerin defter, kayıt ve beyanlarının mevzuat hükümleri ile uyumlu olup olmadığı...