Etiket: Kamu ihale

0

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE SON DEĞİŞİKLER

2/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde 25 Ocak 2017 ve 29959 sayılı Resmî Gazete ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca...