Etiket: AR-GE VE TASARIM DESTEKLERİ

0

AR-GE VE TASARIM DESTEKLERİ KAPSAMINDA NELER YAPILDI?

Türkiye’de Gelir politikaları üretilip uygulanırken  kamu finansmanının sağlam temellere dayandırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklemesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın teşviki, yurt içi tasarrufların artırılması, katma değer zincirinde yükselme, ekonominin rekabet...