Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

01 Ocak 2017 tarhinden itibaren;

 1. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 646,00 450,00 252,00 191,00 68,00
 1301 – 1600 cm³ e kadar 1.035,00 776,00 450,00 318,00 122,00
 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.827,00 1.428,00 841,00 513,00 199,00
 1801 – 2000 cm³ e kadar 2.878,00 2.217,00 1.303,00 776,00 306,00
 2001 – 2500 cm³ e kadar 4.317,00 3.134,00 1.958,00 1.170,00 463,00
 2501 – 3000 cm³ e kadar 6.019,00 5.236,00 3.271,00 1.760,00 646,00
 3001 – 3500 cm³ e kadar 9.166,00 8.247,00 4.968,00 2.480,00 910,00
 3501 – 4000 cm³ e kadar 14.411,00 12.444,00 7.329,00 3.271,00 1.303,00
 4001 cm³ ve yukarısı 23.586,00 17.687,00 10.475,00 4.708,00 1.827,00
 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar 122,00 92,00 68,00 43,00 17,00
   251 –   650 cm³ e kadar 252,00 191,00 122,00 68,00 43,00
   651 –  1200 cm³ e kadar 646,00 385,00 191,00 122,00 68,00
  1201 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00 513,00 252,00
 1. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Azami Toplam Ağırlık 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs 776,00 513,00 252,00
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 1.035,00 646,00 385,00
  1901 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 1.958,00 1.170,00 513,00
  26 – 35  kişiye kadar 2.348,00 1.958,00 776,00
  36 – 45  kişiye kadar 2.613,00 2.217,00 1.035,00
  46 kişi ve yukarısı 3.134,00 2.613,00 1.565,00
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg’a kadar 697,00 463,00 228,00
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.408,00 817,00 463,00
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 2.115,00 1.760,00 697,00
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 2.348,00 1.995,00 936,00
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 2.821,00 2.348,00 1.408,00
   20.001 kg ve yukarısı 3.529,00 2.821,00 1.640,00
 1. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar 13.099,00 10.475,00 7.855,00 6.282,00
   1.151 –   1.800 kg’a kadar 19.653,00 15.718,00 11.789,00 9.430,00
   1.801 –   3.000 kg’a kadar 26.207,00 20.965,00 15.718,00 12.576,00
   3.001 –   5.000 kg’a kadar 32.762,00 26.207,00 19.653,00 15.718,00
   5.001 – 10.000 kg’a kadar 39.316,00 31.451,00 23.586,00 18.866,00
   10.001 – 20.000 kg’a kadar 45.870,00 36.694,00 27.517,00 22.008,00
   20.001 kg ve yukarısı 52.422,00 41.934,00 31.451,00 25.160,00

 

01 Ocak 2016 tarhinden itibaren;

 1. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 623 434 243 184 66
 1301 – 1600 cm³ e kadar 997 748 434 307 118
 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.760,00 1.376,00 810 495 192
 1801 – 2000 cm³ e kadar 2.772,00 2.136,00 1.255,00 748 295
 2001 – 2500 cm³ e kadar 4.158,00 3.019,00 1.886,00 1.127,00 446
 2501 – 3000 cm³ e kadar 5.797,00 5.043,00 3.151,00 1.696,00 623
 3001 – 3500 cm³ e kadar 8.828,00 7.943,00 4.785,00 2.389,00 877
 3501 – 4000 cm³ e kadar 13.880,00 11.985,00 7.059,00 3.151,00 1.255,00
 4001 cm³ ve yukarısı 22.716,00 17.035,00 10.089,00 4.535,00 1.760,00
 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar 118 89 66 42 17
   251 –   650 cm³ e kadar 243 184 118 66 42
   651 –  1200 cm³ e kadar 623 371 184 118 66
  1201 cm³ ve yukarısı 1.508,00 997 623 495 243
 1. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Azami Toplam Ağırlık 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs 748 495 243
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 997 623 371
  1901 cm³ ve yukarısı 1.508,00 997 623
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 1.886,00 1.127,00 495
  26 – 35  kişiye kadar 2.262,00 1.886,00 748
  36 – 45  kişiye kadar 2.517,00 2.136,00 997
  46 kişi ve yukarısı 3.019,00 2.517,00 1.508,00
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg’a kadar 672 446 220
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.357,00 787 446
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 2.037,00 1.696,00 672
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 2.262,00 1.922,00 902
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 2.717,00 2.262,00 1.357,00
   20.001 kg ve yukarısı 3.399,00 2.717,00 1.580,00
 1. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar 12.616,00 10.089,00 7.566,00 6.051,00
   1.151 –   1.800 kg’a kadar 18.929,00 15.139,00 11.355,00 9.083,00
   1.801 –   3.000 kg’a kadar 25.241,00 20.192,00 15.139,00 12.113,00
   3.001 –   5.000 kg’a kadar 31.554,00 25.241,00 18.929,00 15.139,00
   5.001 – 10.000 kg’a kadar 37.866,00 30.291,00 22.716,00 18.171,00
   10.001 – 20.000 kg’a kadar 44.178,00 35.341,00 26.502,00 21.197,00
   20.001 kg ve yukarısı 50.489,00 40.388,00 30.291,00 24.232,00

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

46 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

01 Ocak 2015 tarhinden itibaren;

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife 

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 591,00 412,00 231,00 175,00 63,00
1301 – 1600 cm³ e kadar 945,00 709,00 412,00 291,00 112,00
1601 – 1800 cm³ e kadar 1.667,00 1.304,00 768 469 182
1801 – 2000 cm³ e kadar 2.626,00 2.024,00 1.189,00 709 280
2001 – 2500 cm³ e kadar 3.939,00 2.860,00 1.787,00 1.068,00 423
2501 – 3000 cm³ e kadar 5.491,00 4.777,00 2.985,00 1.607,00 591
3001 – 3500 cm³ e kadar 8.362,00 7.524,00 4.533,00 2.263,00 831
3501 – 4000 cm³ e kadar 13.147,00 11.352,00 6.686,00 2.985,00 1.189,00
4001 cm³ ve yukarısı 21.516,00 16.135,00 9.556,00 4.296,00 1.667,00
2-Motosikletler 
100 – 250 cm³ e kadar 112,00 85,00 63,00 40,00 17,00
251 – 650 cm³ e kadar 231,00 175,00 112,00 63,00 40,00
651 – 1200 cm³ e kadar 591,00 352,00 175,00 112,00 63,00
1201 cm³ ve yukarısı 1429,00 945,00 591,00 469,00 231,00
 1. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 709 469 231
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 945,00 591,00 352,00
1901 cm³ ve yukarısı 1429,00 945,00 591,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.787,00 1.068,00 469,00
26 – 35 kişiye kadar 2.143,00 1.787,00 709,00
36 – 45 kişiye kadar 2.384,00 2.024,00 945,00
46 kişi ve yukarısı 2.860,00 2.384,00 1.429,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar 637,00 423,00 209,00
1.501 – 3.500 kg’a kadar 1286,00 746,00 423,00
3.501 – 5.000 kg’a kadar 1930,00 1607,00 637,00
5.001 – 10.000 kg’a kadar 2143,00 1821,00 855,00
10.001 – 20.000 kg’a kadar 2574,00 2143,00 1286,00
20.001 kg ve yukarısı 3220,00 2574,00 1497,00
 1. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 11.950,00 9.556,00 7.167,00 5.732,00
1.151 – 1.800 kg’a kadar 17.929,00 14.339,00 10.755,00 8.603,00
1.801 – 3.000 kg’a kadar 23.907,00 19.125,00 14.339,00 11.473,00
3.001 – 5.000 kg’a kadar 29.887,00 23.907,00 17.929,00 14.339,00
5.001 – 10.000 kg’a kadar 35.865,00 28.691,00 21.516,00 17.211,00
10.001 – 20.000 kg’a kadar 41.844,00 33.474,00 25.102,00 20.077,00
20.001 kg ve yukarısı 47.821,00 38.254,00 28.691,00 22.952,00

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanacaktır.

01.01. 2014’den İtibaren;

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

 

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 537,00 375,00 210,00 159,00 58,00
1301 – 1600 cm³ e kadar 859,00 644,00 375,00 265,00 102,00
1601 – 1800 cm³ e kadar 1.514,00 1.185,00 698,00 426,00 166,00
1801 – 2000 cm³ e kadar 2.385,00 1.839,00 1.080,00 644,00 255,00
2001 – 2500 cm³ e kadar 3.578,00 2.598,00 1.623,00 970,00 385,00
2501 – 3000 cm³ e kadar 4.987,00 4.339,00 2.711,00 1.460,00 537,00
3001 – 3500 cm³ e kadar 7.595,00 6.834,00 4.117,00 2.056,00 755,00
3501 – 4000 cm³ e kadar 11.940,00 10.310,00 6.073,00 2.711,00 1.080,00
4001 cm³ ve yukarısı 19.541,00 14.654,00 8.679,00 3.902,00 1.514,00
2-Motosikletler
100 – 250 cm³ e kadar 102,00 78,00 58,00 37,00 16,00
251 – 650 cm³ e kadar 210,00 159,00 102,00 58,00 37,00
651 – 1200 cm³ e kadar 537,00 320,00 159,00 102,00 58,00
1201 cm³ ve yukarısı 1.298,00 859,00 537,00 426,00 210,00

 

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 644,00 426,00 210,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 859,00 537,00 320,00
1901 cm³ ve yukarısı 1.298,00 859,00 537,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.623,00 970,00 426,00
26 – 35 kişiye kadar 1.947,00 1.623,00 644,00
36 – 45 kişiye kadar 2.166,00 1.839,00 859,00
46 kişi ve yukarısı 2.598,00 2.166,00 1.298,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar 579,00 385,00 190,00
1.501 – 3.500 kg’a kadar 1.168,00 678,00 385,00
3.501 – 5.000 kg’a kadar 1.753,00 1.460,00 579,00
5.001 – 10.000 kg’a kadar 1.947,00 1.654,00 777,00
10.001 – 20.000 kg’a kadar 2.338,00 1.947,00 1.168,00
20.001 kg ve yukarısı 2.925,00 2.338,00 1.360,00

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 10.853,00 8.679,00 6.509,00 5.206,00
1.151 – 1.800 kg’a kadar 16.283,00 13.023,00 9.768,00 7.814,00
1.801 – 3.000 kg’a kadar 21.712,00 17.369,00 13.023,00 10.420,00
3.001 – 5.000 kg’a kadar 27.143,00 21.712,00 16.283,00 13.023,00
5.001 – 10.000 kg’a kadar 32.572,00 26.057,00 19.541,00 15.631,00
10.001 – 20.000 kg’a kadar 38.002,00 30.401,00 22.798,00 18.234,00
20.001 kg ve yukarısı 43.431,00 34.742,00 26.057,00 20.845,00

 

5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanmaktadır.

01.01. 2013’den İtibaren;

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 517,00 361,00 203,00 153,00 56,00
1301 – 1600 cm³ e kadar 827,00 620,00 361,00 255,00 99,00
1601 – 1800 cm³ e kadar 1.457,00 1.141,00 672,00 410,00 160,00
1801 – 2000 cm³ e kadar 2.295,00 1.770,00 1.040,00 620,00 246,00
2001 – 2500 cm³ e kadar 3.443,00 2.500,00 1.562,00 934,00 371,00
2501 – 3000 cm³ e kadar 4.799,00 4.175,00 2.609,00 1.405,00 517,00
3001 – 3500 cm³ e kadar 7.308,00 6.576,00 3.962,00 1.979,00 727,00
3501 – 4000 cm³ e kadar 11.489,00 9.921,00 5.844,00 2.609,00 1.040,00
4001 cm³ ve yukarısı 18.803,00 14.100,00 8.351,00 3.755,00 1.457,00
2-Motosikletler
100 – 250 cm³ e kadar 99,00 76,00 56,00 36,00 16,00
251 – 650 cm³ e kadar 203,00 153,00 99,00 56,00 36,00
651 – 1200 cm³ e kadar 517,00 308,00 153,00 99,00 56,00
1201 cm³ ve yukarısı 1.249,00 827,00 517,00 410,00 203,00

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 620,00 410,00 203,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 827,00 517,00 308,00
1901 cm³ ve yukarısı 1.249,00 827,00 517,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.562,00 934,00 410,00
26 – 35 kişiye kadar 1.874,00 1.562,00 620,00
36 – 45 kişiye kadar 2.085,00 1.770,00 827,00
46 kişi ve yukarısı 2.500,00 2.085,00 1.249,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 558,00 371,00 183,00
1.501 – 3.500 kg’a kadar 1.124,00 653,00 371,00
3.501 – 5.000 kg’a kadar 1.687,00 1.405,00 558,00
5.001 – 10.000 kg’a kadar 1.874,00 1.592,00 748,00
10.001 – 20.000 kg’a kadar 2.250,00 1.874,00 1.124,00
20.001 kg ve yukarısı 2.815,00 2.250,00 1.309,00

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 10.443,00 8.351,00 6.263,00 5.010,00
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 15.668,00 12.531,00 9.399,00 7.519,00
1.801 – 3.000 kg.’a kadar 20.891,00 16.713,00 12.531,00 10.026,00
3.001 – 5.000 kg.’a kadar 26.117,00 20.891,00 15.668,00 12.531,00
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 31.341,00 25.072,00 18.803,00 15.040,00
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 36.565,00 29.252,00 21.936,00 17.545,00
20.001 kg. ve yukarısı 41.789,00 33.429,00 25.072,00 20.057,00

 

5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanmaktadır.

01.01. 2012’den İtibaren Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 480,00 TL 335,00 TL 189,00 TL 142,00 TL 52,00 TL
1301 – 1600 cm³ e kadar 768,00 TL 576,00 TL 335,00 TL 237,00 TL 92,00 TL
1601 – 1800 cm³ e kadar 1.352,00 TL 1.059,00 TL 624,00 TL 381,00 TL 149,00 TL
1801 – 2000 cm³ e kadar 2.129,00 TL 1.642,00 TL 965,00 TL 576,00 TL 229,00 TL
2001 – 2500 cm³ e kadar 3.194,00 TL 2.320,00 TL 1.449,00 TL 867,00 TL 345,00 TL
2501 – 3000 cm³ e kadar 4.452,00 TL 3.873,00 TL 2.421,00 TL 1.304,00 TL 480,00 TL
3001 – 3500 cm³ e kadar 6.780,00 TL 6.101,00 TL 3.676,00 TL 1.836,00 TL 675,00 TL
3501 – 4000 cm³ e kadar 10.658,00 TL 9.204,00 TL 5.422,00 TL 2.421,00 TL 965,00 TL
4001 cm³ ve yukarısı 17.443,00 TL 13.080,00 TL 7.747,00 TL 3.484,00 TL 1.352,00 TL
2-Motosikletler
100 – 250 cm³ e kadar 92,00 TL 71,00 TL 52,00 TL 34,00 TL 15,00 TL
251 – 650 cm³ e kadar 189,00 TL 142,00 TL 92,00 TL 52,00 TL 34,00 TL
651 – 1200 cm³ e kadar 480,00 TL 286,00 TL 142,00 TL 92,00 TL 52,00 TL
1201 cm³ ve yukarısı 1.159,00 TL 768,00 TL 480,00 TL 381,00 TL 189,00 TL
 1. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

  (II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 576,00 381,00 189,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 768,00 480,00 286,00
1901 cm³ ve yukarısı 1.159,00 768,00 480,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.449,00 867,00 381,00
26 – 35 kişiye kadar 1.739,00 1.449,00 576,00
36 – 45 kişiye kadar 1.935,00 1.642,00 768,00
46 kişi ve yukarısı 2.320,00 1.935,00 1.159,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 518,00 345,00 170,00
1.501 – 3.500 kg’a kadar 1.043,00 606,00 345,00
3.501 – 5.000 kg’a kadar 1.565,00 1.304,00 518,00
5.001 – 10.000 kg’a kadar 1.739,00 1.477,00 694,00
10.001 – 20.000 kg’a kadar 2.088,00 1.739,00 1.043,00
20.001 kg ve yukarısı 2.612,00 2.088,00 1.215,00
 1. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

  D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

  (IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 9.688,00 7.747,00 5.810,00 4.648,00
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 14.535,00 11.625,00 8.719,00 6.975,00
1.801 – 3.000 kg.’a kadar 19.380,00 15.504,00 11.625,00 9.301,00
3.001 – 5.000 kg.’a kadar 24.228,00 19.380,00 14.535,00 11.625,00
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 26.369,00 21.094,00 15.820,00 13.952,00
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 33.920,00 27.136,00 20.349,00 16.276,00
20.001 kg. ve yukarısı 38.766,00 31.011,00 23.258,00 18.606,00

01.01. 2011’den İtibaren Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 436,00 304,00 172,00 129,00 48,00
1301 – 1600 cm³ e kadar 697,00 523,00 304,00 215,00 84,00
1601 – 1800 cm³ e kadar 1.227,00 961,00 566,00 346,00 136,00
1801 – 2000 cm³ e kadar 1.931,00 1.490,00 876,00 523,00 208,00
2001 – 2500 cm³ e kadar 2.897,00 2.105,00 1.315,00 787,00 313,00
2501 – 3000 cm³ e kadar 4.038,00 3.513,00 2.196,00 1.183,00 436,00
3001 – 3500 cm³ e kadar 6.150,00 5.534,00 3.334,00 1.666,00 613,00
3501 – 4000 cm³ e kadar 9.667,00 8.348,00 4.918,00 2.196,00 876,00
4001 cm³ ve yukarısı 15.820,00 11.863,00 7.027,00 3.160,00 1.227,00
2-Motosikletler 
100 – 250 cm³ e kadar 84,00 65,00 48,00 31,00 14,00
251 – 650 cm³ e kadar 172,00 129,00 84,00 48,00 31,00
651 – 1200 cm³ e kadar 436,00 260,00 129,00 84,00 48,00
1201 cm³ ve yukarısı 1.052,00 697,00 436,00 346,00 172,00

 

 1. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 523,00 346,00 172,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 697,00 436,00 260,00
1901 cm³ ve yukarısı 1.052,00 697,00 436,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.315,00 787,00 346,00
26 – 35 kişiye kadar 1.578,00 1.315,00 523,00
36 – 45 kişiye kadar 1.755,00 1.490,00 697,00
46 kişi ve yukarısı 2.105,00 1.755,00 1.052,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 470,00 313,00 155,00
1.501 – 3.500 kg’a kadar 946,00 550,00 313,00
3.501 – 5.000 kg’a kadar 1.420,00 1.183,00 470,00
5.001 – 10.000 kg’a kadar 1.578,00 1.340,00 630,00
10.001 – 20.000 kg’a kadar 1.894,00 1.578,00 946,00
20.001 kg ve yukarısı 2.369,00 1.894,00 1.102,00
 1. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

  D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 8.787,00 7.027,00 5.270,00 4.216,00
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 13.183,00 10.544,00 7.908,00 6.326,00
1.801 – 3.000 kg.’a kadar 17.577,00 14.062,00 10.544,00 8.436,00
3.001 – 5.000 kg.’a kadar 21.974,00 17.577,00 13.183,00 10.544,00
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 26.369,00 21.094,00 15.820,00 12.654,00
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 30.764,00 24.611,00 18.456,00 14.762,00
20.001 kg. ve yukarısı 35.159,00 28.126,00 21.094,00 16.875,00

 

5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanmaktadır.

01.01. 2010’dan İtibaren Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(I) SAYILI TARİFE

 

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve

yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 405,00 283,00 160,00 120,00 45,00
1301 – 1600 cm³ e kadar 648,00 486,00 283,00 200,00 78,00
1601 – 1800 cm³ e kadar 1.140,00 893,00 526,00 322,00 127,00
1801 – 2000 cm³ e kadar 1.793,00 1.384,00 814,00 486,00 194,00
2001 – 2500 cm³ e kadar 2.690,00 1.955,00 1.221,00 731,00 291,00
2501 – 3000 cm³ e kadar 3.750,00 3.262,00 2.039,00 1.099,00 405,00
3001 – 3500 cm³ e kadar 5.711,00 5.139,00 3.096,00 1.547,00 570,00
3501 – 4000 cm³ e kadar 8.976,00 7.752,00 4.567,00 2.039,00 814,00
4001 cm³ ve yukarısı 14.689,00 11.015,00 6.525,00 2.935,00 1.140,00
2-Motosikletler 
100 – 250 cm³ e kadar 78,00 61,00 45,00 29,00 13,00
251 – 650 cm³ e kadar 160,00 120,00 78,00 45,00 29,00
651 – 1200 cm³ e kadar 405,00 242,00 120,00 78,00 45,00
1201 cm³ ve yukarısı 977,00 648,00 405,00 322,00 160,00

 

 1. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 486,00 322,00 160,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 648,00 405,00 242,00
1901 cm³ ve yukarısı 977,00 648,00 405,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.221,00 731,00 322,00
26 – 35 kişiye kadar 1.466,00 1.221,00 486,00
36 – 45 kişiye kadar 1.630,00 1.384,00 648,00
46 kişi ve yukarısı 1.955,00 1.630,00 977,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 437,00 291,00 144,00
1.501 – 3.500 kg’a kadar 879,00 511,00 291,00
3.501 – 5.000 kg’a kadar 1.319,00 1.099,00 437,00
5.001 – 10.000 kg’a kadar 1.466,00 1.245,00 585,00
10.001 – 20.000 kg’a kadar 1.759,00 1.466,00 879,00
20.001 kg ve yukarısı 2.200,00 1.759,00 1.024,00

 

 1. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 1. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 8.159,00 6.525,00 4.894,00 3.915,00
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 12.241,00 9.791,00 7.343,00 5.874,00
1.801 – 3.000 kg.’a kadar 16.321,00 13.057,00 9.791,00 7.833,00
3.001 – 5.000 kg.’a kadar 20.403,00 16.321,00 12.241,00 9.791,00
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 24.484,00 19.586,00 14.689,00 11.750,00
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 28.565,00 22.852,00 17.137,00 13.707,00
20.001 kg. ve yukarısı 32.646,00 26.116,00 19.586,00 15.669,00
Print Friendly, PDF & Email