Denetim Hizmetleri

Finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda, denetlenen işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarının doğru bir biçimde bağımsız denetçi görüşü şeklinde bildirilmesinden ibaret olan bağımsız denetim hizmeti ile vergi denetimi, iç denetim, hile denetimi olarak yapılabilecek özel amaçlı denetimler.

  • Vergi denetimi
  • Konsolide mali tablolar denetimi
  • İç denetim ve raporlama
  • Ulusal ve uluslararası standartlarda kredi verilebilirlik denetimi
  • Kredi verenlerce istenen uygunluk denetimi
  • Uluslararası denetim standartlarına göre denetim ve raporlama
  • Şirket alımlarında, devir ve birleşmelerinde denetim ve raporlama
  • Şirket değer tespiti
Print Friendly, PDF & Email