Danıştay Kararları

Danıştay; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş yüksek idare mahkemesi olup danışma ve inceleme merciidir. Bağımsız bir yüksek mahkeme olan Danıştay’ın hükümetle ilgili işleri Başbakanlık aracılığı ile yürütülür. Yargı ve danışma mercii olarak kişi ve idare hayatında koruyucu ve düzenleyici rol oynamaktadır.

Print Friendly, PDF & Email